อื่นๆ
  หน้าแรกข่าวบ้านการเคหะ เปิดมาตรการ คนอยากมีบ้าน ระยะ...

  การเคหะ เปิดมาตรการ คนอยากมีบ้าน ระยะ 2 ถึง ก.ย. 65

  การเคหะแห่งชาติ ออกมาตรการช่วยเหลือ “คนอยากมีบ้าน” ระยะที่ 2 ถึง 30 ก.ย.65 เปิด 3 มาตรการพิเศษช่วยลูกค้าใหม่ ลดค่าใช้จ่าย จากผลกระทบโควิด-19

  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดเผยว่า เพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากภาวะเศรษฐกิจหดตัว จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 การเคหะแห่งชาติ ได้ออก 3 มาตรการให้ความช่วยเหลือ “ลูกค้าใหม่” สามารถเป็นเจ้าของบ้านการเคหะแห่งชาติได้ง่ายขึ้น ในระยะที่ 2 ตั้งแต่วันนี้ (17 ก.พ.) – 30 กันยายน 2565

  เปิดมาตรการ คนอยากมีบ้าน

  มาตรการ คนอยากมีบ้าน

  มาตรการที่ 1 อัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อพิเศษ

  สำหรับลูกค้าที่ไม่ผ่านการพิจารณาสินเชื่อจากธนาคาร สามารถยื่นขอสินเชื่อจากโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย

  กรณีบุคคลทั่วไป อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1-4 ปี อยู่ที่ 1.5%

  กรณีกลุ่มเปราะบางหรือบุตรที่ซื้อบ้านในโครงการที่พ่อแม่อาศัยอยู่ อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1-5 ปี อยู่ที่ 1.5% โดยระยะเวลาการทำสัญญาเช่าซื้อ 40 ปี เมื่อรวมกับอายุผู้เช่าซื้อต้องไม่เกิน 70 ปี

  ส่วนกรณีลูกค้าที่ไม่ผ่านการพิจารณาสินเชื่อจากธนาคาร ยังสามารถยื่นขอสินเชื่อทำสัญญาเช่าซื้อกับการเคหะแห่งชาติได้โดยตรง

  กรณีบุคคลทั่วไป อัตราดอกเบี้ย ปีแรก 4%

  กรณีกลุ่มเปราะบางหรือบุตรที่ซื้อบ้านในโครงการที่พ่อแม่อาศัยอยู่ อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-2 ปี อยู่ที่ 4% โดยระยะเวลาในการทำสัญญาเช่าซื้อ 30 ปี เมื่อรวมกับอายุผู้เช่าซื้อต้องไม่เกิน 70 ปี

  มาตรการที่ 2 บ้านราคาพิเศษ

  ลดราคาขายโครงการบ้านเอื้ออาทร 56 โครงการ โปรโมชั่นราคาพิเศษหน่วยละ 250,000-520,000 บาท กรณีลูกค้าไม่ผ่านสินเชื่อธนาคารสามารถเข้าร่วมมาตรการที่ 1 อัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อพิเศษ หรือหากไม่ประสงค์ยื่นขอสินเชื่อธนาคาร สามารถทำเช่าซื้อกับการเคหะแห่งชาติโดยตรง ได้ทันทีในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ฟรีค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ สำหรับลูกค้าที่โอนกรรมสิทธิ์ภายใน 60 วัน นับจากวันทำสัญญา

  มาตรการที่ 3 เช่าราคาพิเศษ

  มาตรการนี้ จะเปิดให้เช่าราคาพิเศษ 2 ต่อ จำนวน 88 โครงการ ประกอบด้วย โครงการบ้านเอื้ออาทร 83 โครงการ และโครงการเคหะชุมชน 5 โครงการ
  ต่อที่ 1 อัตราค่าเช่าราคาพิเศษ เริ่มต้น 999 – 1,200 บาทต่อเดือนในปีแรก (รวมค่าส่วนกลาง)
  ต่อที่ 2 อัตราค่าเช่าราคาพิเศษ ลด 50% เริ่มต้น 499 – 600 บาทต่อเดือน (ไม่รวมค่าส่วนกลาง)

  เป็นระยะเวลา 3 เดือน นับจากวันที่ส่งมอบอาคาร เฉพาะลูกค้าที่ทำสัญญาเช่าภายในระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2565

  เรื่องอื่นที่น่าสนใจ :

  ขอบคุณแหล่งที่มา : ประชาชาติ

  เรื่องที่เกี่ยวข้อง

  เรื่องแนะนำ